Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

12173 cilt kitap mevcut olup bunun 3157 cildi yazma 9016 cildi de matbu kitaptır. Kütüphanemizde bulunan kitapların tamamı dijitalleştirilmiştir. Münferit bağış ve satın alma yoluyla da gelen kitaplarımız mevcuttur.

YUSUFAĞA KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN KOLEKSİYONLAR

 

1.    ŞEYH SADRETTİN KONEVİ

2.    HZ.HADİMİ

3.    YUSUF AĞA

4.    İBRAHİM ACZİ KENDİ

5.    MİLLİ KÜTÜPHANE

6.    ABDÜRRAHİM

7.    ZENCİRLİ MEDRESESİ

8.    ZAFERİYE MEDRESESİ

9.    KARAMAN

10.  MÜMTAZ KORU

11.  AHMET NACİ KARAHÜYÜKLÜ  VAKFI

12.  FAİK SOYMAN

13.  ULEMADAN ABİDİN RIFAT VE ZİYA EFENDİLERİN VARİSLERİNİN HEDİYESİ

 

ÖNEMLİ KİTAPLAR

 

A – Kanunü’l- Mesudi

B-  Sadreddin Konevinin Günlükleri

C-  Camiu’l-Hesab

 

   Kütüphanede Sadreddin Konevi, Zaferiye  Medresesi Kütüphanesi, Türkocağı  Kütüphanesi, Hadimi Kütüphanesi, Müftü Abdullah Efendi Kütüphanesi, Mümtaz  Bahri Koru’nun  kitaplıkları bulunmaktadır.

 

Halen kütüphanede  3157 cilt yazma 9016 sı matbu olmak üzere 12173 cilt kitap mevcuttur.